3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa

Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương được thành lập ngày 24/07/2002 trên cơ sở vốn góp của...

Xem thêm cafef.vn

17,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  32.37

 • KLCP lưu hành

  1,904,400

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp