3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
(Upcom)

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Dịch vụ / Vệ sinh môi trường

...

Xem thêm cafef.vn

0 -10,000 -100%
 • EPS 12 tháng

  36,180

 • P/E

  0.00

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  61,500

P/E Ngành Dịch vụ / Vệ sinh môi trường: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp