3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần rượu Hapro (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần rượu Hapro (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Bia rượu

Công ty cổ phần Rượu Hapro là đơn vị thành viên của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)...

Xem thêm cafef.vn

3,400 +400 13.33%
 • EPS 12 tháng

  -110

 • P/E

  -31.32

 • Giá trị sổ sách

  4,180

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.21

 • KLCP lưu hành

  3,297,860

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Bia rượu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp