3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (HNX)

Hàng tiêu dùng / Bia rượu

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) là Công ty con của Tổng Công ty Cổ ...

Xem thêm cafef.vn

42,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  7,740

 • P/E

  5.49

 • Giá trị sổ sách

  22,220

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  132.73

 • KLCP lưu hành

  3,123,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Bia rượu: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp