3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa

Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa

Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa tiền thân là Xí nghiệp Bao Bì Nhựa Tân Hóa do nhà nước quản l...

Xem thêm cafef.vn

300 -200 -40%
 • EPS 12 tháng

  -5,980

 • P/E

  -0.05

 • Giá trị sổ sách

  -16,770

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  2.40

 • KLCP lưu hành

  8,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Bao bì nhựa: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp