3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản

Công ty Cp Đầu tư Thương mại Bất ddộng sản An Dương Thảo Điền được thành lập dưới hình thứ...

Xem thêm cafef.vn

4,050 -20 -0.49%
 • EPS 12 tháng

  380

 • P/E

  10.78

 • Giá trị sổ sách

  11,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  387.52

 • KLCP lưu hành

  95,684,090

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp