3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành ...

Xem thêm cafef.vn

10,600 +300 2.91%
 • EPS 12 tháng

  350

 • P/E

  30.27

 • Giá trị sổ sách

  10,290

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,495.11

 • KLCP lưu hành

  141,048,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp