3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành ...

Xem thêm cafef.vn

13,200 -1,700 14.78%
 • EPS 12 tháng

  310

 • P/E

  42.39

 • Giá trị sổ sách

  11,460

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,861.83

 • KLCP lưu hành

  141,048,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp