3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, tên giao dịch là HAMACO, được cổ phần hóa từ Công ty Vật...

Xem thêm cafef.vn

27,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,630

 • P/E

  7.44

 • Giá trị sổ sách

  26,310

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  260.23

 • KLCP lưu hành

  9,638,061

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Vật liệu xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp