3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty cổ phần Thực phẩm Hà Nội tiền thân là Công ty Thực phẩm Hà Nội được thành lập ngày...

Xem thêm cafef.vn

18,700 -3,300 -15%
 • EPS 12 tháng

  -620

 • P/E

  -30.02

 • Giá trị sổ sách

  5,680

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  271.15

 • KLCP lưu hành

  14,500,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp