3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội
(Upcom)

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Hà Nội

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

ông ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội là doanh nghiệp 1...

Xem thêm cafef.vn

76,000 +800 1.06%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  2,203.54

 • Giá trị sổ sách

  64,340

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  911.54

 • KLCP lưu hành

  11,994,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp