3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hoà tiền thân là Xí nghiệp nước khoáng Diên Khánh được t...

Xem thêm cafef.vn

95,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  2,950.62

 • Giá trị sổ sách

  15,410

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,195.00

 • KLCP lưu hành

  12,499,988

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp