3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng

Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế tiền thân là Công ty công trình giao th...

Xem thêm cafef.vn

2,800 +300 12%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  7.66

 • KLCP lưu hành

  2,735,500

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản và Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp