3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Tiền thân của Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn là dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hươn...

Xem thêm cafef.vn

23,100 -100 -0.43%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  824.12

 • Giá trị sổ sách

  17,420

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  659.78

 • KLCP lưu hành

  28,562,000

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp