3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (HNX)

Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói

Công Ty Cổ Phần Gạch Ngói Gốm Xây Dựng Mỹ Xuân là nhà sản xuất và cung cấp chuyên nghiệp h...

Xem thêm cafef.vn

20,000 -1,000 5.26%
 • EPS 12 tháng

  2,300

 • P/E

  8.70

 • Giá trị sổ sách

  13,330

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  180.69

 • KLCP lưu hành

  9,034,451

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Gạch, gạch men, ngói: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp