3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (HOSE)

Hàng tiêu dùng / Dệt may

Được thành lập vào năm 1976 - một năm sau ngày đất nước thống nhất, Công ty Cổ phần Sản xu...

Xem thêm cafef.vn

9,140 +90 0.99%
 • EPS 12 tháng

  -910

 • P/E

  -10.01

 • Giá trị sổ sách

  12,060

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  301.17

 • KLCP lưu hành

  32,950,999

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Dệt may: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp