3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai tiềm thân là Trung tâm cấp thủy Pleiku trước giai đ...

Xem thêm cafef.vn

11,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  280

 • P/E

  38.91

 • Giá trị sổ sách

  10,790

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  198.00

 • KLCP lưu hành

  18,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp