3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Vàng Lào Cai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Vàng Lào Cai (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Kim loại quý

Công ty Cổ phần vàng Lào Cai (VLC) được thành lập trên cơ sở 05 (năm) cổ đông tham gia góp...

Xem thêm cafef.vn

10,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  105.00

 • KLCP lưu hành

  10,500,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Kim loại quý: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp