3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UpCOM)

Năng lượng / Thủy điện

Tiền thân của Công ty cổ phần thủy điện Gia lai là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện ...

Xem thêm cafef.vn

30,400 0 0%
 • EPS 12 tháng

  2,150

 • P/E

  14.12

 • Giá trị sổ sách

  20,780

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,448.94

 • KLCP lưu hành

  47,662,500

P/E Ngành Năng lượng / Thủy điện: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp