3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội
(Upcom)

Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội

Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp

Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội (HLBC) được thành lập năm 1959 tiền thân là trại lợn ...

Xem thêm cafef.vn

0 -3,100 -100%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  n/a

 • KLCP lưu hành

  11,010,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Sản phẩm nông nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp