3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (HOSE)
(HSX)

Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (HOSE)

Năng lượng / Kinh doanh sản phẩm khí đốt

Ý tưởng về một ngành công nghiệp khí đã được hình thành từ đầu những năm 90 khi sản lượng ...

Xem thêm cafef.vn

90,900 -15,600 -14.65%
 • EPS 12 tháng

  4,530

 • P/E

  11.82

 • Giá trị sổ sách

  24,660

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  208,773.67

 • KLCP lưu hành

  2,296,740,000

P/E Ngành Năng lượng / Kinh doanh sản phẩm khí đốt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp