3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty 36 - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty 36 - CTCP (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Tổng Công ty 36 - CTCP là một trong những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của Quân đội hiện...

Xem thêm cafef.vn

7,200 0 0%
 • EPS 12 tháng

  170

 • P/E

  43.08

 • Giá trị sổ sách

  10,540

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  746.96

 • KLCP lưu hành

  103,745,067

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp