3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Qua gần 40 năm từ những công ty chuyên ngành trực thuộc Bộ Xây dựng, Tổng Công ty VIWASEEN...

Xem thêm cafef.vn

10,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  130

 • P/E

  78.86

 • Giá trị sổ sách

  12,320

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  609.20

 • KLCP lưu hành

  58,018,600

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp