3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Quỹ ETF SSIAM VNX50 (HOSE)
(HSX)

Quỹ ETF SSIAM VNX50 (HOSE)

Ngày 17/10/2017, SGDCK TP.HCM đã cấp Quyết định niêm yết số 369/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Q...

Xem thêm cafef.vn

19,260 -240 -1.23%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  179.12

 • KLCP lưu hành

  9,300,000

P/E Ngành : N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp