3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Giấy và Lâm nghiệp

Công ty cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (FORIMEX) là một Công ty lâu đời hoạt động trong lĩnh v...

Xem thêm cafef.vn

2,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  960

 • P/E

  3.02

 • Giá trị sổ sách

  11,750

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  33.93

 • KLCP lưu hành

  11,700,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Giấy và Lâm nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp