3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (UpCOM)

Nguyên vật liệu / Lâm nghiệp

Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam thành lập ngày 29/11/1986 theo Quyết định ...

Xem thêm cafef.vn

23,600 0 0%
 • EPS 12 tháng

  120

 • P/E

  193.41

 • Giá trị sổ sách

  49,240

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  70.80

 • KLCP lưu hành

  3,000,000

P/E Ngành Nguyên vật liệu / Lâm nghiệp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp