3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (UpCOM)

Công nghệ / Dịch vụ trực tuyến

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) chính thức thành lập ngày 1/7/2007. FP...

Xem thêm cafef.vn

75,400 -100 -0.13%
 • EPS 12 tháng

  6,110

 • P/E

  12.34

 • Giá trị sổ sách

  39,360

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,388.86

 • KLCP lưu hành

  18,419,884

P/E Ngành Công nghệ / Dịch vụ trực tuyến: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp