3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng công ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp

Tiền thân của Tổng Công ty FICO hiện nay là Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, trực thuộc Bộ ...

Xem thêm cafef.vn

12,700 -100 -0.78%
 • EPS 12 tháng

  440

 • P/E

  28.83

 • Giá trị sổ sách

  12,530

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  1,612.90

 • KLCP lưu hành

  127,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / VLXD tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp