3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Phát hành sách T.P Hồ Chí Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Phát hành sách T.P Hồ Chí Minh (UpCOM)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty CP Phát Hành Sách TP.HCM – FAHASA đã có hơn 40 năm hình thành và phát triển. Kể từ...

Xem thêm cafef.vn

32,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,420

 • P/E

  7.36

 • Giá trị sổ sách

  15,920

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  414.42

 • KLCP lưu hành

  12,751,462

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp