3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai (UpCOM)

Nông nghiệp / Cà phê

Công ty TNGH MTV Cà phê Gia Lai trước đây là Công ty Cà phè trực thuộc ủy ban nhân dân tỉn...

Xem thêm cafef.vn

11,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -620

 • P/E

  -17.79

 • Giá trị sổ sách

  3,910

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  161.44

 • KLCP lưu hành

  14,676,300

P/E Ngành Nông nghiệp / Cà phê: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp