3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
(HSX)

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Dịch vụ / Thương mại tổng hợp

Công ty được thành lập vào năm 1989 với tên gọi là Công ty Phát triển Thủy sản Thành phố H...

Xem thêm cafef.vn

12,600 +50 0.4%
 • EPS 12 tháng

  -5,120

 • P/E

  -2.46

 • Giá trị sổ sách

  11,520

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  486.66

 • KLCP lưu hành

  38,623,488

P/E Ngành Dịch vụ / Thương mại tổng hợp: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp