3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh (UpCOM)

Nông nghiệp / Lương thực

Năm 1980, Công ty được thành lập với tên gọi " Công ty kinh doanh Lương thực" trực thuộc S...

Xem thêm cafef.vn

6,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  30

 • P/E

  239.97

 • Giá trị sổ sách

  2,120

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  179.65

 • KLCP lưu hành

  29,450,000

P/E Ngành Nông nghiệp / Lương thực: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp