3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (UpCOM)

Dịch vụ / Giáo dục

Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội tuy là đơn vị mới thành lập nhưng là đơn ...

Xem thêm cafef.vn

14,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,420

 • P/E

  3.37

 • Giá trị sổ sách

  17,020

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  37.25

 • KLCP lưu hành

  2,500,000

P/E Ngành Dịch vụ / Giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp