3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk (UpCOM)
(Upcom)

Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Ea Pốk (UpCOM)

Nông nghiệp / Cà phê

Công ty cố phần cà phê Ea Pốk, nguyên là Nông trường cà phê Ea Pốk được thành lập sau ngày...

Xem thêm cafef.vn

11,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  103.27

 • KLCP lưu hành

  9,388,500

P/E Ngành Nông nghiệp / Cà phê: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp