3 năm(2020-2022)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP (UpCOM)

Dịch vụ / Bưu chính - chuyển phát nhanh

Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện được thành lập theo quyết định phê duyệt đề án ...

Xem thêm cafef.vn

19,100 -3,300 -14.73%
 • EPS 12 tháng

  2,640

 • P/E

  7.23

 • Giá trị sổ sách

  10,760

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  401.10

 • KLCP lưu hành

  20,999,777

P/E Ngành Dịch vụ / Bưu chính - chuyển phát nhanh: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp