3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Cơ điện (UpCOM)

Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom

Tiền thân của Công ty thiết bị phụ tùng cơ điện NN là Công ty Thiết bị phụ tùng cơ khí và ...

Xem thêm cafef.vn

17,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  4,120

 • P/E

  4.34

 • Giá trị sổ sách

  33,050

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  53.70

 • KLCP lưu hành

  3,000,000

P/E Ngành Doanh nghiệp Upcom / Doanh nghiệp Upcom: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp