3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Điện cơ (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Điện cơ (UpCOM)

Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông

Được thành lập từ ngày 31/12/1998 theo Quyết định số 88/1998/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp, Cô...

Xem thêm cafef.vn

23,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,050

 • P/E

  22.45

 • Giá trị sổ sách

  20,150

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  88.84

 • KLCP lưu hành

  3,780,298

P/E Ngành Công nghệ / Thiết bị điện tử, viễn thông: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp