3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản du lịch

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (Power Investment – Trade – Service joi...

Xem thêm cafef.vn

3,300 +100 3.12%
 • EPS 12 tháng

  -980

 • P/E

  -3.37

 • Giá trị sổ sách

  8,880

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  149.84

 • KLCP lưu hành

  45,407,161

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Bất động sản du lịch: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp