3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (UpCOM)

Hàng tiêu dùng / Thực phẩm

Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VINATRANS) tiền thân là Công ty...

Xem thêm cafef.vn

18,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,520

 • P/E

  12.38

 • Giá trị sổ sách

  22,340

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  479.40

 • KLCP lưu hành

  25,500,000

P/E Ngành Hàng tiêu dùng / Thực phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp