3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội là Công ty thành viên của Nhà xuất bả...

Xem thêm cafef.vn

25,500 +700 2.82%
 • EPS 12 tháng

  4,840

 • P/E

  5.27

 • Giá trị sổ sách

  27,950

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  382.50

 • KLCP lưu hành

  15,000,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp