3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục (UpCOM)

Tài chính / Công ty đầu tư tài chính

Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục là Công ty con của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Na...

Xem thêm cafef.vn

1,800 0 0%
 • EPS 12 tháng

  40

 • P/E

  42.53

 • Giá trị sổ sách

  6,170

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  19.58

 • KLCP lưu hành

  10,880,000

P/E Ngành Tài chính / Công ty đầu tư tài chính: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp