3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX)
(HNX)

Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX)

Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục

Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tiền thân là Trung tâm Bản đồ giáo khoa, trực...

Xem thêm cafef.vn

24,500 0 0%
 • EPS 12 tháng

  -3,970

 • P/E

  -6.17

 • Giá trị sổ sách

  18,740

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  43.12

 • KLCP lưu hành

  1,760,000

P/E Ngành Dịch vụ / Sách và thiết bị giáo dục: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp