3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà
(HNX)

Công ty Cổ phần Điện Bắc Nà

Năng lượng / Điện năng

Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Nà được thành lập và hoạt động với vốn điều lệ đăng ký ban đ...

Xem thêm cafef.vn

15,100 0 0%
 • EPS 12 tháng

  1,890

 • P/E

  8.00

 • Giá trị sổ sách

  12,830

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  234.05

 • KLCP lưu hành

  15,500,000

P/E Ngành Năng lượng / Điện năng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp