3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty 29 là doanh nghiệp thành lập theo hình thức Công ty cổ phần hoạt động theo Luật do...

Xem thêm cafef.vn

10,600 -1,300 13.98%
 • EPS 12 tháng

  710

 • P/E

  15.01

 • Giá trị sổ sách

  10,750

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  53.00

 • KLCP lưu hành

  5,000,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp