3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của CTCP Xây dựng điện Vneco12 (UpCOM)
(Upcom)

CTCP Xây dựng điện Vneco12 (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng

Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO12, được thành lập bằng hình thức cổ phần hoá Công ty ...

Xem thêm cafef.vn

5,700 -1,000 -14.93%
 • EPS 12 tháng

  60

 • P/E

  98.55

 • Giá trị sổ sách

  9,810

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  6.84

 • KLCP lưu hành

  1,200,000

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp