3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (HNX)
(HNX)

Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá (HNX)

Công nghiệp / Vận hành cảng biển

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tiền thân là xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá, là đơn vị trực thuộc C...

Xem thêm cafef.vn

13,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  990

 • P/E

  13.12

 • Giá trị sổ sách

  14,130

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  778.83

 • KLCP lưu hành

  59,910,133

P/E Ngành Công nghiệp / Vận hành cảng biển: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp