3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn (UpCOM)

Dịch vụ / Du lịch, khách sạn và giải trí

Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn được thành lập ngày 26/08/2005 theo quy...

Xem thêm cafef.vn

8,900 0 0%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  2,535.61

 • Giá trị sổ sách

  10,830

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  35.23

 • KLCP lưu hành

  3,957,900

P/E Ngành Dịch vụ / Du lịch, khách sạn và giải trí: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp