3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI (UpCOM)

Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng - VVMI tiền thân là Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và ...

Xem thêm cafef.vn

11,000 -500 -4.35%
 • EPS 12 tháng

  0

 • P/E

  n/a

 • Giá trị sổ sách

  0

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  11.22

 • KLCP lưu hành

  1,019,700

P/E Ngành Bất động sản và Xây dựng / Xây dựng chuyên biệt: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp