3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UpCOM)
(Upcom)

Công ty cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Hệ thống cấp nước cuả Đồng Tháp đã có từ năm 1940, do Pháp xây dựng để phục vụ cho các qua...

Xem thêm cafef.vn

13,000 -1,000 8.33%
 • EPS 12 tháng

  1,210

 • P/E

  10.75

 • Giá trị sổ sách

  13,520

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  336.94

 • KLCP lưu hành

  25,918,130

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp