3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (UpCOM)
(Upcom)

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai (UpCOM)

Dịch vụ / Cấp thoát nước

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Thiết kế Xây ...

Xem thêm cafef.vn

18,000 0 0%
 • EPS 12 tháng

  3,990

 • P/E

  4.52

 • Giá trị sổ sách

  21,820

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  42.21

 • KLCP lưu hành

  2,345,000

P/E Ngành Dịch vụ / Cấp thoát nước: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp