3 năm(2021-2023)

 • 1y
 • 3y
 • 5y
 • 7y
 • 10y
Phân tích tài chính của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UpCOM)
(Upcom)

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Y tế / Dược phẩm

Tổng công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) tiền thân là Tổng công ty Dược, được thành lập vào ...

Xem thêm cafef.vn

19,000 -200 -1.04%
 • EPS 12 tháng

  1,580

 • P/E

  12.02

 • Giá trị sổ sách

  12,440

 • Vốn hóa (tỷ đồng)

  4,503.00

 • KLCP lưu hành

  237,000,000

P/E Ngành Y tế / Dược phẩm: N/A

Điểm tổng hợp

 • Khả năng sinh lời

  0 điểm Chi tiết

 • Tính thanh khoản

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả dòng tiền

  0 điểm Chi tiết

 • Hiệu quả đòn bẩy

  0 điểm Chi tiết

Chất lượng doanh nghiệp